Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd opzeggen Arbeidsrecht

De meeste mensen weten dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd niet zomaar beëindigd kan worden. Een vast contract geeft vastigheid. Is het wel mogelijk om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds te beëindigen? Ja en nee.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt vanzelf. Werkgever en werknemer hebben immers vantevoren afgesproken wat de einddatum is. Daar komt geen opzegging aan te pas. Alleen in bijzondere gevallen is de werkgever verplicht om de arbeidsovereenkomst toch te verlengen.

Let op dat de werkgever minimaal 1 maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst moet aanzeggen. Wat aanzeggen is, lees je in dit ARTIKEL.

Tussentijds opzeggen is in principe niet mogelijk

Dat wil zeggen, als daarover geen afspraken zijn gemaakt. Op grond van de wet is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet tussentijds opzegbaar. Dat geldt voor de werkgever, maar óók voor de werknemer. Dat betekent dat beide partijen in principe de rest van de duur moeten uitzitten. Er geldt alleen een uitzondering als een proeftijd is afgesproken, of bij een geldig ontslag op staande voet.

Tussentijds opzegbeding

Als partijen schriftelijk afspreken dat de arbeidsovereenkomst tussentijds kan worden opgezegd, dan is dat wel toegestaan. Zowel de werkgever als de werknemer kan dan, met een opzegtermijn, de arbeidsovereenkomst opzeggen. Overigens moet de werkgever daarvoor nog steeds toestemming van het UWV hebben of naar de kantonrechter stappen.

In sommige gevallen handelt een werkgever ernstig verwijtbaar als de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. In dit ARTIKEL lees je wanneer dat het geval is.

Schadevergoeding

Als toch wordt opgezegd zonder tussentijds opzegbeding, dan moet er een schadevergoeding worden betaald. Dat is de zogenaamde gefixeerde schadevergoeding. Die schadevergoeding is gelijk aan het loon over de resterende duur van de arbeidsovereenkomst. De rechter kan die schadevergoeding matigen, maar niet naar minder dan 3 bruto maandsalarissen. Dat kan dus een dure fout opleveren.

Alles over opzeggen van een arbeidsovereenkomst, lees je in dit ARTIKEL.

In twee recente zaken ging dat mis. Een werkgever zei enkele dagen na de aanvang van de arbeidsovereenkomst op, terwijl er geen tussentijds opzegbeding was. De werknemer vorderde en kreeg het loon over de volledige duur van de arbeidsovereenkomst (6 maanden), plus een billijke vergoeding van € 2.500,- om de werkgever te waarschuwen dat niet vaker zo te doen.

In een andere zaak ging de werknemer de fout in. De werknemer zegde per direct op, terwijl er geen tussentijds opzegbeding was. In dat geval had de werknemer geluk, omdat de werkgever stelde dat een termijn van 1 maand in acht moest worden genomen. De gefixeerde schadevergoeding bedroeg daarom ‘slechts’ één maand.

Vragen over opzeggen of het opstellen van een arbeidsovereenkomst, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Daniël Maats - arbeidsrechtadvocaat
Daniël Maats

Wat is jouw droomscenario?

Volg Daniël Maats: