verbod-nevenwerkzaamheden Arbeidsrecht

In veel arbeidsovereenkomsten is een non-concurrentiebeding en/of een relatiebeding opgenomen. Het is voor werkgevers niet gemakkelijk om dat soort afspraken geldig op te nemen in de arbeidsovereenkomst. Daarover lees je meer in dit artikel. Beide bedingen zien meestal op de periode na het einde van de arbeidsovereenkomst, een verbod op nevenwerkzaamheden ziet bij uitstek op de periode tijdens de arbeidsovereenkomst. Wanneer is een verbod op nevenwerkzaamheden geldig? Dat lees je in dit artikel en ik geef een voorbeeld.

Verbod op nevenwerkzaamheden

Een verbod op nevenwerkzaamheden houdt meestal in dat de werknemer naast de werkzaamheden voor de werkgever geen andere werkzaamheden mag verrichten. Soms wordt dat verbod beperkt tot concurrerende werkzaamheden of werkzaamheden die een negatieve invloed op de prestaties van de werknemer kunnen hebben.

De wet bevat geen specifieke bepalingen die zien op een verbod op nevenwerkzaamheden. Werkgever en werknemer zijn dus in principe vrij om een verbod op nevenwerkzaamheden af te spreken. Het is wel van groot belang dat de afspraken duidelijk worden vastgelegd. Het Hof Den Bosch oordeelde dat de werkgever duidelijker had moeten opschrijven welke werkzaamheden wel en niet waren toegestaan. Omdat dat onduidelijk was, wordt dat in het nadeel van de werkgever uitgelegd.

Waarom een verbod op nevenwerkzaamheden?

Een verbod op nevenwerkzaamheden is vaak ingegeven door de wens om controle te houden op wat de werknemer doet. Als een werknemer al een fulltime baan heeft, heeft de werkgever er een redelijk belang bij dat de werknemer niet overwerkt raakt. Andere werkzaamheden kunnen concurrerend zijn met de onderneming van de werkgever of een negatief effect hebben op het imago van het bedrijf. Door middel van een verbod op nevenwerkzaamheden kan dat voorkomen worden.

Boete

Regelmatig kom ik tegen dat een werkgever wel een verbod op nevenwerkzaamheden heeft afgesproken, maar is vergeten om daar een sanctie aan te koppelen. Meestal wordt een boetebeding gekoppeld aan een verbod op nevenwerkzaamheden. Ik adviseer altijd om een werknemer te waarschuwen als een overtreding wordt geconstateerd. Daarna verbeurt een werknemer een boete als een boetebeding is afgesproken. Persisteert een werknemer in de overtreding, dan zou dat zelfs tot ontslag op staande voet of een ontbinding wegens verwijtbaar gedrag leiden. Wees echter voorzichtig met een ontslag op staande voet, ook al verricht de werknemer nevenwerkzaamheden tijdens ziekte.

Voorbeeld

Ik gebruik vaak de volgende tekst als basis voor een verbod op nevenwerkzaamheden:

Het is de werknemer verboden om gedurende de arbeidsovereenkomst werkzaamheden voor derden te verrichten, in welke hoedanigheid dan ook, ongeacht of die werkzaamheden betaald of onbetaald zijn. Op verzoek van de werknemer kan de werkgever schriftelijke toestemming geven om nevenwerkzaamheden te verrichten. Een dergelijk verzoek zal niet geweigerd worden op onredelijke gronden.

Heb je vragen over nevenwerkzaamheden, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Daniël Maats - arbeidsrechtadvocaat
Daniël Maats

Wat is jouw droomscenario?

Volg Daniël Maats: