wettelijk-recht-thuiswerken Arbeidsrecht

Meestal wordt een werknemer elke dag op het bedrijf van de werkgever verwacht om zijn werk te doen. Het komt echter steeds vaker voor dat werknemers thuis werken. In 2018 werkte meer dan 25% van de werknemers weleens thuis volgens CBS. Heerlijk, een keer niet in de file richting dat suffe kantoor, maar uitslapen en efficiënt doorwerken. Heeft de werknemer een wettelijk recht op thuiswerken, of moet de werkgever daarvoor toestemming geven?

Standplaats

De wet bepaalt dat partijen moeten afspreken waar het werk gewoonlijk wordt verricht, ook wel de standplaats genoemd. Die standplaats staat meestal in de arbeidsovereenkomst vermeld. Gedeeltelijk thuiswerken vormt dus meestal een afwijking op gemaakte afspraken. Natuurlijk is het beter om daar in overleg uit te komen, voor werkgevers kan het ook voordelen hebben.

Op grond van de Wet flexibel werken kan een werknemer afdwingen dat hij minder kan werken. In dit ARTIKEL lees je er meer over.

Wettelijke regeling thuiswerken

Een werknemer met een weigerachtige werkgever die desondanks thuis wil gaan werken, moet dus het recht hebben om daar eenzijdig verandering in aan te brengen. De Wet flexibel werken geeft de werknemer sinds 2016 meer mogelijkheden om dat te doen. De wet bepaalt het volgende:

  1. De werknemer moet een schriftelijke aanvraag doen om de arbeidsplaats te wijzigen, minimaal 2 maanden voor de ingangsdatum;
  2. De werkgever moet het verzoek in overweging nemen en bespreken met de werknemer;
  3. De werkgever reageert schriftelijk op het verzoek. Er hoeft geen zwaarwegend bedrijfsbelang te zijn voor een weigering;
  4. In principe kan een werknemer een dergelijk verzoek maar eenmaal per jaar indienen.

De werknemer heeft dus geen wettelijk recht op thuiswerken en kan dat niet afdwingen als de werkgever niet instemt. Er geldt een wettelijke procedure voor de aanvraag, maar de werkgever kan dat gemakkelijk weigeren.

Vragen over thuiswerken, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Daniël Maats - arbeidsrechtadvocaat
Daniël Maats

Wat is jouw droomscenario?

Volg Daniël Maats: