Moeten overuren uitbetaald worden? Arbeidsrecht

Elke werknemer die na 2 jaar ontslagen wordt, heeft recht op een transitievergoeding, ongeacht de reden voor het ontslag. Ook als de werkgever er financieel slecht voor staat, moet in principe de volledige transitievergoeding betaald worden. Alleen in extreme gevallen kan de werkgever een beroep doen op de Overbruggingsregeling transitievergoeding. Slaagt dat beroep, dan wordt de transitievergoeding drastisch verlaagd. Maar kan de werkgever daar ook na afloop van de vervaltermijn van 3 maanden nog een beroep op doen?

Het kabinet wil elke werknemer vanaf de eerste dag recht geven op een transitievergoeding. In dit ARTIKEL lees je alle plannen in het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans.

Voorwaarden Overbruggingsregeling transitievergoeding aangepast

De Overbruggingsregeling transitievergoeding is een tijdelijke regeling tot 2020 voor kleinere werkgevers die in financieel zeer zwaar weer terecht zijn gekomen en personeel hebben moeten ontslaan door een reorganisatie. De voorwaarden zijn heel streng, maar worden per 1 januari 2019 aangepast. De voorwaarden worden dan:

  • De werkgever moet gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst hebben gehad in het laatste half jaar;
  • Over de afgelopen 3 jaar moet gemiddeld een verlies zijn geleden;
  • De solvabiliteit mag maximaal 15% bedragen.

Slaagt het beroep, dan wordt de transitievergoeding berekend vanaf 1 mei 2013 en niet over de hele diensttijd.

In dit ARTIKEL wordt uitgelegd wanneer een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen mogelijk is en wordt een praktisch stappenplan gegeven.

Beroep op Overbruggingsregeling transitievergoeding

Om zeker te weten of de werkgever zich terecht beroept op de overbruggingsregeling, kan het UWV om een verklaring worden gevraagd. Dat moet tegelijkertijd met de aanvraag voor het krijgen van toestemming voor ontslag. Maar, als de werkgever dat niet doet of vergeet te doen, kan de werkgever zich ook nog op deze mogelijkheid beroepen bij de rechter? De werknemer kan namelijk binnen 3 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst alsnog de volledige transitievergoeding claimen.

Lees hier welke kosten van de transitievergoeding afgetrokken mogen worden.

Vervaltermijn

In een recente zaak stelde de werknemer dat de werkgever te laat was geweest met zijn beroep op de Overbruggingsregeling transitievergoeding. Volgens de werknemer had dat beroep binnen 3 maanden gedaan moeten worden. De werknemer was wel binnen 3 maanden naar de rechter gestapt. Pas na afloop van de 3 maanden termijn verweerde de werkgever zich met een beroep op de Overbruggingsregeling.

De Hoge Raad is werkgevers duidelijk tegemoet gekomen. Een werkgever mag ook na het verlopen van de vervaltermijn nog een beroep doen op de Overbruggingsregeling. Als dat niet het geval zou zijn, wordt de werkgever namelijk gedwongen om onnodig een procedure te starten, terwijl de werknemer zich er ook bij neer kan leggen. Dat is niet de bedoeling van de wetgever geweest, oordeelt de Hoge Raad.

Heb je vragen over de transitievergoeding of verlaging daarvan, neem dan vrijblijvend contact op.

Daniël Maats - arbeidsrechtadvocaat
Daniël Maats

Wat is jouw droomscenario?

Volg Daniël Maats: