Fiscaal recht

Op Prinsjesdag zijn het Belastingplan 2018 en de Overige fiscale maatregelen 2018 aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. In de nieuwsbrief (hiernaast te downloaden) zijn de hoofdpunten van de voorgestelde maatregelen uiteen gezet.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen hebben, dan horen we dat graag!

Falco Houwer (vennootschapsbelasting en herstructureringen)
Corine de Jong (natuurschoonwet en inkomstenbelasting)
Maartje Mathijsen (estateplanning en ANBI’s)
Twan Weusten (vennootschapsbelasting en internationaal belastingrecht)
Ingmar Baas (vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting)