BVDV Kennisreeks De zieke werknemer Arbeidsrecht

BVDV Kennisreeks: De zieke werknemer

Dit is het eerste deel van de nieuwe BVDV Kennisreeks over De zieke werknemer. In deze reeks artikelen geef ik tips en uitleg over alle belangrijke aspecten waarmee werkgevers van zieke werknemers te maken krijgen. Wanneer is een werknemer ziek? Kan een zieke werknemer ontslagen worden en wat te doen als de werknemer niet mee werkt aan de re-integratie?

De andere delen vind je hier:

2. De zieke werknemer en het arbeidsconflict.

3. Welk loon tijdens ziekte?

4. Re-integratie van zieke werknemers.

5. Loonsanctie zieke werknemers.

6. Ontslag van zieke werknemers.

1. Wanneer is een werknemer ziek?

We trappen af met de vraag wanneer een werknemer nu eigenlijk ziek is. Het antwoord op die vraag is relevant, omdat een zieke werknemer recht heeft op doorbetaling van het loon, er allerlei re-integratieverplichtingen ontstaan en ontslag een stuk moeilijker wordt. Vrijwel altijd vindt de werknemer dat hij wel ziek is en is het de werkgever die daaraan twijfelt.

Een werknemer is ziek als hij door ziekte of gebrek niet in staat is om het eigen werk uit te voeren.

De beoordeling of daar sprake van is, is voorbehouden aan een bedrijfsarts of verzekeringsarts. De werkgever is verplicht om zich te laten bijstaan door een bedrijfsarts, als een werknemer zich ziekmeldt. Sinds 1 juli 2017 is elke werkgever verplicht om een basiscontract te hebben met een arbodienstverlener. Wat daar in moet staan, staat hier opgesomd.

Sinds 1 juli 2017 heeft de werknemer ook het recht om het oordeel van de bedrijfsarts te laten toetsen door een tweede bedrijfsarts. Het recht op een second opinion is nu in de Arbowet vastgelegd.

Een werkgever mag de werknemer niet het hemd van het lijf vragen over de ziekte.

Wat wel en niet mag, staat in de Beleidsregels ‘De zieke werknemer’. Let op; er is veel kritiek geweest op dit standpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geeft een deskundigenoordeel van UWV duidelijkheid?

Als de werkgever of werknemer het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts, kan het UWV uitsluitsel geven. Het UWV kan een deskundigenoordeel geven op verzoek van zowel de werknemer (kosten € 100,-) als de werkgever (kosten € 400,-). De verzekeringsarts van het UWV hakt uiteindelijk een knoop door en geeft aan, soms na overleg met een arbeidsdeskundige, wie gelijk heeft.

In sommige gevallen is een deskundigenoordeel zelfs verplicht, bijvoorbeeld als de werknemer een loonvordering bij de rechter indient, omdat hij onterecht arbeidsgeschikt werd bevonden en het loon werd gestopt. Ook als de werkgever de werknemer wil ontslaan tijdens ziekte, moet eerst de stap naar het UWV gemaakt worden. Anders wijst de rechter de vorderingen direct af, zonder over de inhoud te oordelen.

Let op; een deskundigenoordeel is een momentopname. Een positief deskundigenoordeel van het UWV geeft garantie tot de volgende dag.

Rechter volgt meestal deskundigenoordeel UWV

Met het deskundigenoordeel van het UWV is de discussie over de vraag of de werknemer wel of niet ziek is, meestal wel beslecht. Ook de rechter zal in de meeste gevallen dat oordeel volgen. Maar er kunnen bijzondere omstandigheden zijn, die dat anders maken.

Als het onderzoek door de verzekeringsarts niet zorgvuldig is geweest of als niet allebei de partijen hun zegje hebben kunnen doen, vervalt die verheven status van het deskundigenoordeel.

Een arbeidsconflict zit in een klein hoekje en een ziekmelding ligt dan op de loer. Hoe je omgaat met ziekte en een arbeidsconflict, behandel ik in deel 2 van deze BVDV Kennisreeks: De zieke werknemer.

Vragen over zieke werknemers of hulp nodig bij de re-integratie? Neem dan vrijblijvend contact op, wij helpen graag.

Daniël Maats - arbeidsrechtadvocaat
Daniël Maats

Wat is jouw droomscenario?

Volg Daniël Maats: