BVDV Kennisreeks De zieke werknemer Arbeidsrecht

BVDV Kennisreeks: De zieke werknemer

Dit is het derde deel van de Kennisreeks over De zieke werknemer. In deze reeks artikelen geef ik tips en uitleg over alle belangrijke aspecten waarmee werkgevers van zieke werknemers te maken krijgen. Wanneer is een werknemer ziek? Kan een zieke werknemer ontslagen worden en wat te doen als de werknemer aangeeft dat er een arbeidsconflict is?

De andere delen vind je hier:

1. Wanneer is een werknemer ziek?

2. De zieke werknemer en het arbeidsconflict.

4. Re-integratie van zieke werknemers.

5. Loonsanctie zieke werknemers.

6. Ontslag van zieke werknemers.

3. Loondoorbetaling tijdens ziekte

In het eerste deel van deze BVDV Kennisreeks behandelde ik de vraag wanneer een werknemer ziek is. Is de werknemer daadwerkelijk ziek, dan moet de werkgever maximaal 104 weken het loon doorbetalen. Voor veel werkgevers, zeker voor kleinere werkgevers, is dat een zware last, maar voorlopig is dat nog niet van de baan. Minister Asscher is niet verder gekomen dan een onderzoek naar een mogelijke verkorting van de duur van de loondoorbetaling. In de kabinetsformatie zal dit onderwerp niet onaangeraakt blijven, maar de sociale partners kwamen er ook niet uit. Het polderoverleg is keihard afgebroken.

Overzicht loon tijdens ziekte

Hoeveel loon tijdens ziekte?

Hoeveel loon moet worden betaald tijdens ziekte, dat is nogal eens voer voor discussie. Hoelang is meestal gemakkelijker. Het FD publiceerde recent dit overzicht. De wet bepaalt dat de werkgever minimaal 70% van het loon moet doorbetalen over een periode van maximaal 104 weken = 2 jaar. Het eerste jaar mag dat niet lager zijn dan het minimumloon.

De volgende vraag is 70% van welk loon moet worden doorbetaald. De wet gaat uit van een ruim loonbegrip en dat betekent eigenlijk dat al het loon dat de werknemer zou hebben ontvangen als hij niet ziek was geweest, meetelt. Dat geldt dus voor de vakantietoeslag, de vaste dertiende maand, de winstregeling enzovoorts.

De wet bepaalt het minimumhoogte van de loondoorbetaling tijdens ziekte. Dit minimum is ook weer gemaximeerd. Als het loon namelijk meer is dan € 207 bruto per dag, het maximum dagloon, dan telt het meerdere niet mee.

Maximaal twee wachtdagen per ziekmelding

De wet geeft de mogelijkheid om gebruik te maken van maximaal twee dagen per ziekteperiode. De werknemer heeft gedurende die dagen geen recht op loondoorbetaling. Om hier gebruik van te kunnen maken, moeten duidelijke afspraken gemaakt worden. Het is aan te raden om dat in de arbeidsovereenkomst of een personeelsreglement of handboek op te nemen.

Betaalt de werkgever per ongeluk of express meer dan waar de werknemer recht op heeft, dan kan hem dat duur komen te staan.

Afspraken over loondoorbetaling tijdens ziekte

Als er niets is afgesproken, dan biedt de wet houvast. In veel gevallen hebben werkgever en werknemer wel afspraken gemaakt. In veel gevallen is een afbouwregeling afgesproken; het eerste jaar wordt 100% en het tweede jaar 70%. Soms wordt de hoogte in periodes van 26 weken afgebouwd.

Afspraken over de loondoorbetaling tijdens ziekte kunnen in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen, maar ook in een personeelsreglement of een handboek. In dat laatste geval is het slim om de werknemer voor ontvangst en toepassing daarvan te laten tekenen.

Betaalt de werkgever per ongeluk of express meer dan waar de werknemer recht op heeft, dan kan hem dat duur komen te staan. Dan kan de werknemer namelijk stellen dat hij erop mocht vertrouwen dat dat hogere loon zou worden doorbetaald.

De zware financiële last die een zieke werknemer oplevert is niet gemakkelijk, zeker voor kleinere werknemers. Daarom is het goed te weten dat een uitkering van de loondoorbetaling mag worden afgetrokken.

Loondoorbetaling op basis van de CAO

Is er een CAO, dan is het verstandig om daar een blik in te werpen. CAO’s hebben bijna altijd een regeling voor de loondoorbetaling tijdens ziekte. Die zijn niet altijd even duidelijk, toegegeven, maar onvermijdelijk. Omdat het een CAO is, moet de regeling zoveel mogelijk tekstueel worden uitgelegd. Kom je er toch niet uit, dan kan de werkgeversvereniging misschien uitkomst en uitleg bieden.

Loondoorbetaling tijdens een loonsanctie

Het UWV controleert aan het einde van de wachttijd van twee jaar of werkgever en werknemer genoeg hebben gedaan aan de re-integratie. Is de prestatie ondermaats, dan volgt een loonsanctie. Bij een loonsanctie moet de werkgever maximaal nog 52 weken het loon doorbetalen.

Maar, hoeveel loon moet dan betaald worden? Dat hangt van de situatie af. Meestal zijn er geen afspraken gemaakt over de hoogte van de loondoorbetaling in het derde ziektejaar/tijdens de loonsanctie. Dat betekent dat de wettelijke regeling het uitgangspunt is en daarin is bepaald dat 70% van het loon moet worden doorbetaald.

Dat zou anders kunnen zijn als de werknemer wel weer volledig aan het werk was als de re-integratie wel goed was gegaan.

Lagere loondoorbetaling bij uitkeringen

De zware financiële last die een zieke werknemer oplevert is niet gemakkelijk, zeker voor kleinere werknemers. Daarom is het goed te weten dat een uitkering van de loondoorbetaling mag worden afgetrokken. Let op bij de volgende situaties:

  • Als de werknemer bijvoorbeeld met een verkorte wachttijd een IVA-uitkering krijgt, dan mag die uitkering in mindering worden gebracht op het loon dat doorbetaald moet worden.
  • Ook werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, komen soms eerder dan na twee jaar in aanmerking voor een WIA- of WAO-uitkering. De uitkering of de verhoging van de uitkering mag ook worden afgetrokken.
  • Het laatste voordeel kan zich voordoen als de werknemer in aanmerking komt voor de no riskpolis van het UWV. Werknemers met een arbeidshandicap of eerdere ziekte komen daarvoor in aanmerking. In die gevallen betaalt het UWV een Ziektewetuitkering. Meldt de werknemer dan binnen 6 weken ziek bij het UWV.

Afwijkende regelingen voor loondoorbetaling

Als laatste nog twee bijzondere regelingen, voor AOW’ers en voor huishoudelijk personeel:

  • AOW’ers hebben geen recht op 104 weken loondoorbetaling, maar slechts op 6 weken. Daar geldt dan weer een tijdelijke regeling voor op basis waarvan die periode wordt opgerekt naar 13 weken. Hoelang die tijdelijke regeling duurt is nog niet bekend.
  • Huishoudelijk personeel is de werknemer die op maximaal 3 dagen per week voornamelijk huishoudelijke taken verricht voor een natuurlijk persoon. Bij huishoudelijk personeel moet maximaal 6 weken het loon doorbetaald worden tijdens ziekte. De particuliere schoonmaakster zou dus ook tijdens ziekte loon moeten krijgen.

Vragen over zieke werknemers of over de hoogte van de loondoorbetaling? Neem dan vrijblijvend contact op, wij helpen graag.

Daniël Maats - arbeidsrechtadvocaat
Daniël Maats

Wat is jouw droomscenario?

Volg Daniël Maats: