BVDV Kennisreeks De zieke werknemer Arbeidsrecht

BVDV Kennisreeks: De zieke werknemer

Dit is het laatste deel van de Kennisreeks over De zieke werknemer. In deze reeks artikelen geef ik tips en uitleg over alle belangrijke aspecten waarmee werkgevers van zieke werknemers te maken krijgen. Wanneer is een werknemer ziek? Hoeveel loon moet worden betaald en wanneer kan een zieke werknemer ontslagen worden?

De andere delen vind je hier:

1. Wanneer is een werknemer ziek?

2. De zieke werknemer en het arbeidsconflict

3. Welk loon tijdens ziekte?

4. Re-integratie van zieke werknemers

5. Loonsanctie zieke werknemers

6. Ontslag

Zieke werknemers worden extra beschermd tegen ontslag, er geldt een opzegverbod tijdens ziekte. Veel kantonrechters vonden onder het oude recht dat een werknemer in die kwetsbare periode niet met een ontslag geconfronteerd zou mogen worden. Sinds de WWZ zijn de mogelijkheden verruimd; het is mogelijk om een zieke werknemer te ontslaan. Wanneer en hoe?

Wanneer is het opzegverbod tijdens ziekte van toepassing?

Het opzegverbod tijdens ziekte is van toepassing als een werknemer ziek is. Dat ligt voor de hand. In deel 1 heb ik uitgelegd wanneer een werknemer ziek is. Het opzegverbod tijdens ziekte duurt vervolgens twee jaar of zelfs drie jaar als een loonsanctie wordt opgelegd. Of ontslag mogelijk is, hangt af van de reden voor het ontslag. Een ontslag op staande voet is altijd mogelijk, ook tijdens ziekte. Datzelfde geldt ook voor een ontslag tijdens de proeftijd, maar pas op dat niet wordt opgezegd wegens de ziekte.

Het is een misverstand dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet van rechtswege mag eindigen tijdens ziekte. In dat geval wordt de arbeidsovereenkomst echter niet opgezegd. Partijen hebben al eerder afgesproken dat de arbeidsovereenkomst eindigt.

Vergeet niet dat ten minste één maand voor het einde van de bepaalde tijd moet worden aangezegd. Lees hier meer over de aanzegplicht.

Ontslag van een zieke werknemer wegens bedrijfseconomische redenen

In dit artikel leg ik uit wanneer een werknemer ontslagen kan worden wegens bedrijfseconomische redenen. Daarin is ook een uitgebreid stappenplan opgenomen. Het opzegverbod tijdens ziekte is niet van toepassing in de volgende gevallen:

  • De aanvraag voor ontslagtoestemming is eerder ontvangen door het UWV, dan de eerste dag van ziekte. Als de werknemer zich op de dag dat het UWV de aanvraag ontvangt of daarvoor ziek meldt, dan geldt het opzegverbod wel;
  • Als de onderneming volledig wordt stopgezet, is het opzegverbod niet van toepassing en kunnen dus ook zieke werknemers ontslagen worden in verband met de bedrijfsbeëindiging.

Ontslag van een zieke werknemer wegens verwijtbaar handelen

Een zieke werknemer moet meewerken aan de re-integratie. Dat betekent dat de werknemer aangeboden passend werk moet gaan verrichten. Daarnaast moet de werknemer meewerken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van het plan van aanpak. Doet de werknemer dat niet, dan kan het opzegverbod komen te vervallen. Daar worden strenge voorwaarden aan gesteld:

  • De werknemer weigert zonder goede reden om aangeboden passend werk te verrichten;
  • De werknemer is schriftelijk gewaarschuwd;
  • De loonbetaling is stopgezet. Wanneer dat kan en hoe dat moet, lees je hier.

Meer weten over ontslag van werknemers wegens verwijtbaar handelen, dat lees je hier.

 

Let op dat voor een dergelijk ontslag een deskundigenoordeel nodig is!

Ontslag van een zieke werknemer op andere gronden

Als de werkgever de arbeidsovereenkomst wil beëindigen op andere gronden, dan is dat gemakkelijker. De kantonrechter kan de arbeidsovereenkomst toch ontbinden tijdens ziekte, als de redelijke grond voor ontslag geen verband houdt met de ziekte. De werkgever zal dat wel moeten aantonen. Meestal is dat goed mogelijk als er een zelfstandige ontslaggrond aangetoond kan worden.

Ontslag wegens frequent ziekteverzuim

In de praktijk blijkt dat het zeer moeilijk is om een werknemer te ontslaan, als de werknemer heel vaak ziek is. Dat is alleen mogelijk als de onderneming door het frequente verzuim in grote problemen komt. In een recente zaak wees de kantonrechter het ontbindingsverzoek zelfs af, terwijl de werknemer gedurende enkele jaren 60% van de tijd ziek was. In dit artikel staat uitgelegd wat de precieze voorwaarden zijn voor een ontslag wegens frequent ziekteverzuim.

Vragen over zieke werknemers of heb je wil je een zieke werknemer ontslaan? Neem dan vrijblijvend contact op, wij helpen graag.

Daniël Maats - arbeidsrechtadvocaat
Daniël Maats

Wat is jouw droomscenario?

Volg Daniël Maats: