Arbeidsrecht

Voor veel werkgevers drukt de loondoorbetalingsverplichting tijdens 2 jaar ziekte zwaar. Daar kwam ook nog eens de last van de verplichte transitievergoeding bij als de werknemer niet succesvol re-integreerde en de arbeidsovereenkomst werd opgezegd. Door het Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding kunnen werkgevers die transitievergoedingen vanaf 2020 met terugwerkende kracht bij het UWV claimen. Maar wat nu als de werknemer gedeeltelijk re-integreert en minder uren gaat werken? Heeft de werknemer dan ook recht op een (gedeeltelijke) transitievergoeding?

Deeltijdontslag bestaat niet

Het is een juridische discussie, die voor jou vast weinig interessant is. Het arbeidsrecht gaat ervan uit dat een arbeidsovereenkomst één en ondeelbaar is. Dat betekent bijvoorbeeld dat de rechter de arbeidsovereenkomst niet gedeeltelijk kan ontbinden. Een echt deeltijdontslag is dus niet mogelijk.

Hoe de transitievergoeding berekend moet worden én hoe die verlaagd kan worden, lees je in dit artikel.

Toch spreken we wel over een deeltijdontslag als het bijvoorbeeld op grond van bedrijfseconomische redenen nodig is om werknemers minder te laten werken. De werkgever krijgt in dergelijke gevallen toestemming van het UWV om de arbeidsovereenkomst op te zeggen, onder de voorwaarde dat een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt aangeboden voor het lagere aantal uren.

Deeltijdontslag bij gedeeltelijke re-integratie

Ook als een werknemer gedeeltelijk in zijn eigen of in een andere passende functie re-integreert vanwege ziekte, kan er mogelijk sprake zijn van een deeltijdontslag. In de meeste gevallen ligt dat overigens niet voor de hand. Een werkgever krijgt namelijk geen toestemming van het UWV om de arbeidsovereenkomst op te zeggen, omdat de werknemer in ander passend werk herplaatst kan worden. Aan die herplaatsingsplicht wordt extra aandacht besteed onder de WWZ.

In dat soort gevallen zijn er twee scenario’s mogelijk:

  1. Partijen spreken in overleg een wijziging van de arbeidsovereenkomst af, waarbij uren en/of functie en salaris wordt aangepast;
  2. Er wordt niets (expliciet) afgesproken. Na verloop van tijd kan de passende arbeid de ‘bedongen arbeid’ worden.

Meer weten over zieke werknemers? De zesdelige BVDV Kennisreeks: De zieke werknemer vind je hier.

Hoge Raad creëert pro rato transitievergoeding bij deeltijdontslag

Op grond van de wet moet de werkgever de transitievergoeding of volledig betalen of niet. Er is geen tussenweg mogelijk, ook niet bij een zogenaamd deeltijdontslag. De Hoge Raad heeft die mogelijkheid nu eigenhandig gecreëerd in een zaak waarin een arbeidsongeschikte docent werd ontslagen en vervolgens gedeeltelijk (55%) weer werd benieuwd. Die handelwijze werd voorgeschreven door de CAO-VO.

Als de rechter geen pro rato transitievergoeding zou mogen toekennen, dan zou de werknemer een deel van de transitievergoeding mislopen bij een later ontslag. Het deeltijdontslag moet echter voor rekening en risico van de werkgever komen, vindt de Hoge Raad.

Telt een bonus mee bij de berekening van de transitievergoeding?

Voorwaarden pro rato transitievergoeding bij deeltijdontslag

De Hoge Raad formuleert enkele voorwaarden:

  • Het deeltijdontslag moet door omstandigheden gedwongen zijn, bijvoorbeeld bij het noodzakelijkerwijs gedeeltelijk vervallen van arbeidsplaatsen wegens bedrijfseconomische omstandigheden of bij blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de werknemer, en moet leiden tot een;
  • Substantiële en structurele vermindering van de arbeidstijd van de werknemer. De uren moeten minstens met 20% verminderd worden en die vermindering moet waarschijnlijk blijvend zijn.

Als aan deze voorwaarden is voldaan, heeft de werknemer recht op een evenredige transitievergoeding aan de hand van de vermindering van de arbeidsduur. Let op, dit geldt zowel bij een:

  • Gedeeltelijke beëindiging;
  • Volledige opzegging, gevolgd door een nieuwe, aangepaste arbeidsovereenkomst en een;
  • Aanpassing van de arbeidsovereenkomst.

Dat betekent dat de werknemer ook recht krijgt op de transitievergoeding als partijen onderling afspraken maken over een aanpassing van de arbeidsduur.

Heb je vragen over de transitievergoeding, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Daniël Maats - arbeidsrechtadvocaat
Daniël Maats

Wat is jouw droomscenario?

Volg Daniël Maats: