Privacyrecht

De aandacht voor privacy en de bescherming van persoonsgegevens groeit. Door de vele technologische ontwikkelingen van de afgelopen decennia zijn er nauwelijks grenzen aan de hoeveelheid data die over mensen kan worden verkregen. Deze ontwikkelingen zorgen dat ook de regelgeving op het gebied van privacy in beweging blijft. Zo is per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in heel Europa van kracht en is de Wet bescherming persoonsgegevens vervallen.

Voor organisaties houdt de nieuwe regelgeving onder meer een toename in van het aantal verplichtingen en verantwoordelijkheden. Daarnaast zien organisaties zich geconfronteerd met een versterking en uitbreiding van privacyrechten van betrokkenen.

Expertise

De advocaten van BvdV adviseren en procederen over de implementatie van privacywetgeving binnen organisaties. Daarnaast begeleiden wij cliënten bij het handhavingsproces van de Autoriteit Persoonsgegevens en ondersteunen wij cliënten indien zich een datalek voordoet.

Onze specialisten op het gebied van privacy en gegevensbescherming werken nauw samen met de specialisten op andere rechtsgebieden, zoals aansprakelijkheidsrecht, arbeidsrecht en IE-recht. Hierdoor kunnen wij uw organisatie optimaal van dienst zijn.

Doe de 100% AVG Checkup

BvdV heeft voor het MKB een privacy checkup beschikbaar, waarbij tegen een vast tarief wordt getoetst of uw organisatie voldoet aan de huidige regelgeving en wat eventueel beter kan of beter moet. In de hiernaast opgenomen flyer leest u meer over de onderwerpen die aan bod komen bij deze beoordeling.

Kort samengevat, is het doel van deze beoordeling dat u:

1. Weet welke persoonsgegevens u verwerkt en waarom; en
2. Weet welke verplichtingen u heeft en hoe u daaraan kan voldoen.

Deze 100% AVG Checkup is afgestemd op uw situatie! Aan de hand van de resultaten zorgen wij vervolgens dat uw praktijk voldoet en blijft voldoen aan de bestaande verplichtingen.

De 100% AVG Checkup wordt aangeboden voor een vast tarief van EUR 1.000,-. Voor dit bedrag ontvangt u een (telefonische) intake, een beoordeling en een op maat gemaakt schriftelijk advies.

Wilt u meer informatie over onze 100% AVG Checkup, of heeft u een specifieke vraag over uw verwerkingsactiviteiten, neem dan gerust contact op.