Arbeidsrechtadvocaat Amersfoort

Een arbeidsrechtadvocaat in Amersfoort: de kans dat je er op een gegeven ogenblik een nodig hebt, is helaas vrij groot. Het werkzame leven is nu eenmaal niet altijd rozengeur en maneschijn. Er spelen contrasterende belangen tussen werkgevers en werknemers, die tot vervelende situaties kunnen leiden. Beland je in een conflict, zij het als werknemer, zij het als werkgever, en kom je er niet uit met de andere partij? Dan doe je er goed aan een arbeidsrechtadvocaat uit Amersfoort in de arm te nemen. Deze behartigt jouw belangen en zet zich in voor de beste oplossing in jouw voordeel.

Wanneer schakel je een arbeidsrechtadvocaat uit Amersfoort in?

Wanneer je door jouw werkgever uit Amersfoort ontslagen wordt, is een arbeidsrechtadvocaat veelal geen overbodige luxe. Een ontslagprocedure is immers een lastige kwestie. Waarschijnlijk ben je het oneens met je ontslag en vraag je je af in hoeverre je werkgever het recht heeft je te ontslaan. Een arbeidsrechtadvocaat uit Amersfoort zoekt voor je uit of je ontslag op basis van wettelijke grondslag is. Luidt de conclusie dat dit niet het geval is, dan helpt de advocaat je ontslag voor de rechter aan te vechten.

Wat te doen in geval van ontslag?

Krijg je van je werkgever de mededeling dat deze je wil ontslaan? Dan is er een aantal zaken van belang, alvorens je je tot een arbeidsrechtadvocaat in Amersfoort wendt. Allereerst dien je schriftelijk bezwaar in te dienen tegen je ontslag. Verzuim je dit, dan geef je daarmee namelijk eigenlijk aan dat je je kunt vinden in je ontslag. Nog los van de vraag of dit het geval is, is het onverstandig. In dat geval is er immers sprake van verwijtbare werkloosheid en zal het UWV je geen WW-uitkering toekennen.

Ontslag buiten jouw schuld om

Afhankelijk van de reden van je ontslag dien je vervolgens bezwaar in te dienen bij het UWV of via de kantonrechter. Hierbij kan een arbeidsrechtadvocaat uit Amersfoort je bijstaan. Je dient namelijk aan te geven dat de reden van je ontslag wettelijk gezien onterecht is. Wanneer er geen sprake is van (verondersteld) disfunctioneren, maar het bijvoorbeeld met het bedrijf zelf slecht gaat, waardoor er bezuinigd moet worden, zul je waarschijnlijk zelf ook concluderen dat het geen zin heeft om behoud van je baan na te streven. In een dergelijk geval dwing je, met hulp van de arbeidsrechtadvocaat uit Amersfoort, een zo hoog mogelijke transitievergoeding (“oprotpremie” in de volksmond) af.

arbeidsrechtadvocaat amersfoort

Ontslag wegens disfunctioneren

Ben je ontslagen omdat je werkgever van mening is dat je je werk niet goed deed of volgde er zelfs ontslag op staande voet na een (vermeend) ernstig incident? Dan vecht je je ontslag, samen met de arbeidsrechtadvocaat uit Amersfoort, aan bij de kantonrechter. In het geval van ‘gewoon’ ontslag – dus niet op staande voet – dient je werkgever een dossier te overleggen, waaruit blijkt dat je je werk al langere tijd niet goed uitvoerde. Bovendien dient hij/zij aan te tonen dat je hierover reeds eerder gewaarschuwd bent. Ben je op staande voet ontslagen? Dan moet de werkgever bewijs leveren ter ondersteuning van de zwaarwegende reden hiervoor. Een arbeidsrechtadvocaat uit Amersfoort van BVDV zal je bijstaan deze redenen te ontkrachten.

Arbeidsrechtadvocaat uit Amersfoort inschakelen wegens een arbeidsconflict

Niet alleen in een ontslagsituatie kun je baat hebben bij juridische bijstand van een arbeidsrechtadvocaat uit Amersfoort. Ontslag is immers hetgeen voortvloeit uit een langduriger vervelende affaire. Een werkgever die het duidelijk niet in je ziet zitten, gepest worden op het werk, privéproblemen tussen jou en een college, noem maar op. In ieder geval dien je in dit soort situaties eerst in gesprek te gaan met je baas. En vlieg er dan niet meteen met gestrekt been in, maar houd het redelijk. Uiteraard kun je advies inwinnen bij een arbeidsrechtadvocaat in Amersfoort. En kom je er niet uit met je werkgever? Dan kunnen we je helpen in je outplacementtraject.

Heb je advies nodig bij een arbeidsrechtelijke kwestie? Neem dan gerust contact op met één van de specialisten van Bruggink & Van der Velden Advocaten. De arbeidsrechtadvocaten op ons kantoor in Utrecht, nabij Amersfoort, bepalen graag met jou een strategie om het onderste uit de kan te halen. Je kunt ons bellen op 030 23 22 373 of mailen via info@bvdv.nl. Voor het beste juridische advies doe je een beroep op de beste arbeidsrechtadvocaten uit de regio Amersfoort.